Občanské sdružení ÚRAZ má za dobu svého působení bohaté zkušenosti, jak získat z pojištění, které se k úrazu vztahuje, odpovídající, tedy maximální odškodnění. Chcete-li mít jistotu, že dostanete či jste dostali od pojišťovny vše, kontaktujte nás.

Příklad pomoci Občanského sdružení ÚRAZ

Pan Petr jel v roce 2010 na motorce, nabouralo do něj auto a rozdrtilo mu kotník. Nehodu nezavinil, a tak dostal od pojišťovny odškodnění, které bylo vyplacené z povinného ručení viníka, zaplatili mu 82.000,- Kč. V červenci roku 2012 se od svojí tety dozvěděl o našem občanském sdružení a kontaktoval nás s tím, že se mu částka, kterou zaplatila pojišťovna zdá nízká. Zjistili jsme, že nedostal žádné odškodnění za trvalé následky, který úraz zanechal. Zašel za námi doporučeným posudkovým lékařem, který vyplnil potřebný formulář pro pojišťovnu. Při celkové kontrole dokumentace přiložené k žádosti o odškodnění jsme našli ještě několik položek, na jejichž proplacení má nárok. Nové dokumenty jsme předložili pojišťovně a za tři týdny dostal, díky našemu poradenství, vyplacený doplatek odškodnění 173.000,- Kč. Žádost nebo doplnění žádosti o odškodnění, které je placeno z povinného ručení viníka dopravní nehody, lze podat až do 4 let ode dne kdy se úraz stal. S Občanským sdružením ÚRAZ je však dobré začít komunikovat co nejdříve, stává se totiž, že některé nároky je potřebné doložit dokumentací, která se nedá získat zpětně.

„my totiž víme jak na to“Ochrana osobních údajů

Občanské sdružení ÚRAZ, jeho členové, jakož i osoby s ním spolupracující jsou, jestliže se v rámci své činnosti pro Občanské sdružení ÚRAZ nebo pro spolupracují firmu BOFIS,s.r.o. dostanou do styku s osobními údaji třetích osob, povinni postupovat při jejich ochraně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.a to tak, aby nemohlo dojít k porušení práva třetích osob na ochranu osobních údajů.

Stáhnout dokument o ochraně osobních údajů:

Stáhnout doument o ochraně osobních údajů PDF

Stanovy Občanského sdružení ÚRAZ

Stanovy Občanského sdružení ÚRAZ si můžete stáhout ve formátu PDF kliknutím na odkaz níže.

Stáhnout stanovy Občanského sdružení ÚRAZ (PDF)
Kontakty 731 127 731 info@osuraz.cz www.osuraz.cz
Adresa Brno:

Občanské sdružení ÚRAZ
Lidická 2006/26
602 00 Brno

Adresa Praha:

Občanské sdružení ÚRAZ
Panská 5
110 00 Praha 1