Odškodnění úrazu z pojistky

ODŠKODNĚNÍ Z ÚRAZOVÉ (ŽIVOTNÍ) POJISTKY

Úrazové a životní pojištění nabízí velké množství možností, jak je koncipované, proto je velice důležité si nejdříve zjistit, jaké pojistné podmínky se na daný úraz vztahují a důkladně je prostudovat.

O odškodnění je nutné požádat pojišťovnu písemně, dle pojistných podmínek. Zanechá li úraz trvalé následky je obecně stanovené pravidlo uplatnit je nejdříve po roce kdy se úraz stal, rozhodující je okamžik kdy dojde ke stabilizaci zdravotního stavu, ale nesmí uplynout čtyřletá promlčecí lhůta.

Právo na náhradu škody sestává z jednotlivých nároků, které se nemusí uplatňovat vždy všechny najednou.

Na uplatnění nároku je stanovena obecná čtyřletá promlčecí lhůta, která začíná běžet dnem, kdy k úrazu došlo, ale pozor, v pojistných podmínkách můžou být pojišťovnou stanoveny nejrůznější podmínky, které tuto dobu výrazně zkracují.

Zdravotní posudek odškodnění vyplní lékař, který je seznámen nebo se podobně seznámí se zdravotním stavem zraněného, a to nejlépe podle oceňovacích tabulek, které se vztahují k danému druhu pojištění. Na základě těchto oceňovacích tabulek se vypočítá procentuální plnění ze sjednané pojistné částky, nebo denní plnění doby léčení a záleží na zkušenostech lékaře a na jeho důkladném seznámení s těmito tabulkami, jak kvalitně vyplní posudek zdravotního odškodnění. Z praxe víme, že na těchto posudcích se dá nejvíce ztratit či naopak získat.

Dle našich zkušeností se vyplatí zapojení skutečných odborníků v daném lékařském oboru, kteří umí s oceňovacími tabulkami pracovat a nepodcení stanovení odpovídající diagnózy.

Jen při správném vyplnění zdravotních posudků lze docílit 100% odškodnění!

Kontakty 731 127 731 info@osuraz.cz www.osuraz.cz
Adresa Brno:

Občanské sdružení ÚRAZ
Lidická 2006/26
602 00 Brno

Adresa Praha:

Občanské sdružení ÚRAZ
Panská 5
110 00 Praha 1